Общи Условия

Общи условия за ползване на самоучител по италиански. com :

Целият сайт,информацията на него, както и Самоучителя са защитени от официален патент. Забранено е тяхното копиране, разпространение и продаване.

Сайта насочва към други сайтове, но не носи отговорност за техните общи условия.

За да изтеглите Помагалото е необходимо да изпратите SMS и да следвате указанията в сайта.

Нищо от вашата лична информация не се прихваща от този сайт.

Можете да изтеглите Самоучителя По Италиански още сега !!!

аудио по италиански